Castellano Català

SEIP SELECCIÓ - CONSULTORS EN RECURSOS HUMANS, som un centre de serveis professionals que utilitzem uns determinats mètodes i tècniques actuals d’avaluació psicològica i professional, amb el propòsit d’ajudar a les empreses en l’àrea dels Recursos Humans, col·laborant en l’organització i l’aprofitament dels recursos ja existents, així com en la captació i selecció de personal qualificat.

Quin és el nostre objectiu?
La nostra finalitat és ajudar i donar suport a les empreses per tal de localitzar, captar, seleccionar i avaluar als millors directius i professionals del mercat en cada àrea, i fer coincidir els interessos empresarials amb les inquietuds i desitjos de les persones. Tot això amb la màxima eficàcia i qualitat, cercant les solucions a partir de les necessitats específiques de cada entorn empresarial, per tal d’establir una relació professional estable i profitosa.

Què oferim?
Els nostres serveis estan orientats a cobrir les necessitats de personal que requereixen les empreses, que són cada cop més complexes i competitives. Per això, es fa imprescindible comptar amb els professionals idonis, que siguin capaços d’afrontar els reptes de la nostra societat i d’aportar valor afegit a les organitzacions.